کارتابل من

بانک دانش

...
...
 
 شماره دانشتاريخ ارائهعنواننوع دانش
Data pager
Data pager
تعداد در هر صفحه
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 10, مورد 1 تا 25 از 230 مورد.
1 1059/00 1400/11/14 قدردانی مناسبتی از خانواده کارمندان شهرداری پیشنهاد
2 1008/00 1400/11/02 استفاده از جا مایع فوم ساز دیواری در سرویس های بهداشتی مجموعه پیشنهاد
3 1000/00 1400/10/25 طراحی امکان ثبت و مشاهده ضمانت نامه ها و نامه های کسرازحقوق در هنگام بررسی وضعیت چکهای ارباب رجوع پیشنهاد
4 992/40/00 1400/09/08 شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه گردشگری در یزد پایان نامه
5 991/4/98 1398/10/01 تشخیص ناهنجاری ترافیک براساس اطلاعات GPS اتوبوس های شهری پایان نامه
6 990/39/00 1400/09/04 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر درآمد شهرداری ها براساس روش تاپسیس فازی (ftopsis) پایان نامه
7 986/35/00 1400/05/19 پیش بینی زمان سفر با به کارگیری روش های یادگیری ماشین پایان نامه
8 983/32/99 1399/11/28 نگرشی بر ارای صادره از کمیسیونهای ماده 100قانون شهرداریها. از حیث قواعد شکلی در پرتو ارای صادره از دیوان عدالت اداری پایان نامه
9 981/30/99 1399/11/20 بررسی کارایی بیوراکتور هیبریدی بی‌هوازی با جریان رو به بالا در کاهش بار آلی شیرابه محل دفن پسماند شهری پایان نامه
10 979/29/99 1399/11/11 شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای واگذاری قرارداد به پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی با استفاده از روش سلسله مراتبی (مطالعه موردی: پروژ‌ه‌های عمرانی شهرداری یزد) پایان نامه
11 978/28/99 1399/11/07 سنجش نگرش شهروندان شهر یزد نسبت به تبلیغات محیطی در حوزه فرهنگی-اجتماعی پایان نامه
12 976/26/99 1399/11/04 کتاب رنگ آمیزی برای کودکان باتکیه برآشنایی با عناصر معماری سنتی (نمونه اول شهر یزد) پایان نامه
13 975/25/99 1399/10/29 : ارزیابی و انتخاب بهترین ساختار کرایه سیستم حمل و نقل عمومی با توجه به ویژگی های شهری و تاثیر آن بر رفتار مسافران پایان نامه
14 971/21/99 1399/07/29 تحلیلی بر عوامل کلیدی موفقیت استقرار ISMS در شهرداری یزد با رویکرد فازی شهودی پایان نامه
15 967/17/99 1399/03/17 محاسبه بهای تمام شده خدمات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (روش ABC) پایان نامه
16 956/00 1400/10/25 سطح بندی پیشنهادهای مورد بررسی پیشنهاد
17 955/00 1400/10/25 ارائه مدل تخصیص دینامیک در شبکه‌های بزرگ‌مقیاس (مطالعه موردی؛ شهر یزد) پایان نامه
18 954/00 1400/10/23 استفاده از فناوری نانو در تابلوهای شهرداری پیشنهاد
19 942/00 1400/10/15 ساخت کمدهایی با بدنه مشبک (فنس فلزی ) پیشنهاد
20 932/00 1400/10/03 ساعت آموزشی با استفاده از کلیپ صوتی و تصویری در ساعات کاری به طور روزانه پیشنهاد
21 931/00 1400/10/01 تسهیل در فرایند مکاتبات کمیسیون ماده 77 پیشنهاد
22 916//00 1400/08/27 ایجاد سامانه پایش و ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم شهری پیشنهاد
23 897//00 1400/08/03 تهیه دستورالعمل انتخاب کارمند نمونه تحت طرح (خدمت ماندگار - شوق خدمت - مهر خدمت - مهرماندگار) پیشنهاد
24 875//00 1400/07/19 لزوم وجود نرم افزار مدیریت آرامستان با امکانات جستجو متوفی پیشنهاد
25 862//00 1400/07/10 راه اندازی سامانه دانلود و آپلود خودکار فایلهای وصولی پرداخت های الکترونیکی پیشنهاد