کارتابل من

بانک دانش

...
...
 
 شماره دانشتاريخ ارائهعنواننوع دانش
Data pager
Data pager
تعداد در هر صفحه
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 11, مورد 1 تا 25 از 274 مورد.
1 1356/01 1401/07/27 تغییر فرایند کسر ساعت اضافه کاری کارمندان شهرداری یزد به دلیل مرخصی بیشتر از هفت روز پیشنهاد
2 1335/01 1401/07/14 سامانه رضایت سنجی شهروندان یا متقاضیان از شهرداری و سازمانهای وابسته پیشنهاد
3 1325/01 1401/06/27 پروژه کودک کتابخوان در پارک های یزد پیشنهاد
4 1281/01 1401/05/27 نصب تابلوهایی با عنوان چقدر ورزش کرده ام یا چقدر کالری سوزانده ام در مسیرهای سلامت پیشنهاد
5 1273/01 1401/05/19 ایجاد فوتبال دستی انسانی پیشنهاد
6 1271/01 1401/05/18 تهیه نرم افزار مناسب در خصوص اعمال سوابق و محاسبه دریافتنی های پایان خدمت پرسنل در زمان بازنشستگی بطور سیستمی پیشنهاد
7 1266/01 1401/05/13 تبیین ویژگی های حرارتی و مکانیکی بلوک خاک فشرده (نمونه موردی: مجتمع مسکونی واقع در یزد) پایان نامه
8 1259/01 1401/05/10 آموزش تعدادی از پرسنل سازمان های مرتبط با شهرداری(به جز آتش نشانی) برای رویارویی با حوادث غیرمترقبه پیشنهاد
9 1242/01 1401/04/29 برونسپاری تهیه نقشه UTM پیشنهاد
10 1231/01 1401/04/22 بازنگری در فرآیند توافقات مناطق پیشنهاد
11 1223/01 1401/04/16 ایجاد مرکز معاینه فنی پیشنهاد
12 1220/01 1401/04/13 استفاده از سیلیکات پتاسیم جهت افزایش مقاومت گیاهان فضای سبز در برایر تنش شوری خشکی ، آفات و بیماریها پیشنهاد
13 1208/01 1401/04/09 مشارکت کسبه و مودیان جهت وصول عوارض کسب و پیشه پیشنهاد
14 1174/01 1401/03/16 استفاده از وسایل بازی در فضاهای شهری برای استفاده بزرگسالان پیشنهاد
15 1163/01 1401/02/21 تبیین و بررسی رابطه بین سازگاری اجتمایی و نیاز به کسب موفقیت کارکنان آتشنشانی های استان یزد مقالات علمی
16 1161/01 1401/02/20 تخریب پیشرونده در سازه‌های قاب خمشی فولادی: مطالعه چندپارامتری مقالات علمی
17 1160/01 1401/02/20 بررسی ساختار و شاخص های شکل گیری احساس مالکیت روانشناختی کارکنان مقالات علمی
18 1157/01 1401/02/18 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود کنترلی و تکانشگری دانش اموزان دختر 51 تا 51 ساله شهرستان شهربابک مقالات علمی
19 1156/01 1401/02/18 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر باج گیری عاطفی زنان ناسازگار شهر یزد مقالات علمی
20 1152/01 1401/02/16 برنامه ریزی گردشگری شهری و گذران اوقات فراغت در شهر یزد با تأکید بر ارتقاء نشاط اجتماعی پایان نامه
21 1143/01 1401/02/04 بررسی استفاده بهینه و مجدد از پسآب و زائدات به عنوان راهکارهای رعایت الزامات HSE مقالات علمی
22 1142/01 1401/02/01 بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و انزوای اجتماعی مقالات علمی
23 1121/01 1401/01/27 ارائه مدلی برای روابط بازاریابی داخلی وتعهد سازمانی برروی رضایت شغلی مقالات علمی
24 1120/01 1401/01/25 Developing a Dynamic Traffic Assignment Model for Large-Scale Networks: A Case Study in the City of Yazd, Iran مقالات علمی
25 1110/01 1401/01/20 وسایل ورزشی سایز کوچک ویژه کودکان پیشنهاد