احمد گلزار شهری

  • 0

سامانه مدیریت دانش

شهرداری یزد

اطلاعات حرفه ای

استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / مکانیک
29
تعداد فعالیت های دانشی
5
تعداد بازدید پروفایل
36
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (29)

اضافه شدن قابلیت نمایش اماکن شارژ کارت بلیط موجود (و نوع شیوه شارژ cashless یا POS) در اپلیکیشن اتوبوس یاب جهت کارایی بیشتر این اپلیکیشن و کاهش پرداخت کرایه نقدی مسافرین

خرداد 1399

یکی از اقدامات مؤثر شهرداری یزد در استقبال شهروندان ، طراحی و راه اندازی سامانه اتوبوس یاب جهت استقب ...

مشاهده جزییات