وحید رنگی

  • 0

سامانه مدیریت دانش

شهرداری یزد

اطلاعات حرفه ای

استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
2
تعداد فعالیت های دانشی
1
تعداد بازدید پروفایل
12
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

افتخارات

همکاری در برگزاری دوره طرح رشد کارکنان شرکها با دادگستری استان اصفهان

مشاهده موارد بیشتر

همکاری در برگزاری دوره طرح رشد کارکنان شرکها با دادگستری استان اصفهان

همکاری در برگزاری دوره طرح رشد کارکنان شرکها با دادگستری استان اصفهان

همکاری در برگزاری دوره طرح رشد کارکنان شرکها با دادگستری استان اصفهان

همکاری در برگزاری دوره طرح رشد کارکنان شرکها با دادگستری استان اصفهان

جزییات کمتر

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (2)