علی دهقان زاده اسفندآبادی

  • 0

سامانه مدیریت دانش

شهرداری یزد

اطلاعات حرفه ای

استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
لیسانس / حسابداری
3
تعداد فعالیت های دانشی
1
تعداد بازدید پروفایل
29
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
2
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (3)