قدردانی مناسبتی از خانواده کارمندان شهرداری

1059/00 1400/11/14 پیشنهاد 50 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 9

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

با سلام. در ایام سال و در روز های خاصی از سال که مناسبت های موضوعی با عناوین روز معلم، روز پرستار، روز پزشک، جانباز و غیره وجود دارد و در این ایام مرسوم هست که شهردار و اعضای شورای شهر از افرادی به صورت نمادین خارج از مجموعه شهرداری تقدیر میکنند که بسیار زیبنده می باشد.در حالی که تعداد زیادی از همکاران، همسران مشغول در آن حرفه ها( معلم، پرستار، پزشک و...)هستند و فقط نظاره گر اخبار هستند.

وضعیت پیشنهادی :

به نظر می رسد اگر در این مناسبت ها از خانواده های همکاران که مرتبط با موضوع هستند تقدیر به عمل آید

معایب وضعیت پیشنهادی :

عیبی در این رابطه وجود ندارد.

همرسانی

دیدگاه ها