استفاده از جا مایع فوم ساز دیواری در سرویس های بهداشتی مجموعه

1008/00 1400/11/02 پیشنهاد 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 12

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

در حال حاضر در سرویس های بهداشتی از جا مایع دستشویی معمولی استفاده می شود. هدر رفت این مدل ها بسیار زیاد است و نیاز به پر کردن مکرر دارد.

وضعیت پیشنهادی :

پیشنهاد می شود از جای فوم ساز مایع دستشویی مناسب برای سرویس بهداشتی با تولید کف زیاد استفاده کنیم.

معایب وضعیت پیشنهادی :

ندارد

همرسانی

دیدگاه ها