نصب ماژول های آلایندگی، دما، رطوبت، شدت نور و ... بر روی اتوبوس جهت به دست آوردن گرافی از اطلاعات مبتنی بر مختصات

118//97 1397/03/01 پیشنهاد

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

سنسورهای مختلف محیطی از جمله انواع سنسورهای آلایندگی، شدت نور، دما، رطوبت به صورت ثابت در محل های تعیین شده نصب میگردد و در کل شهر عمومیت ندارد و اطلاعات کمی جهت مدیریت شهری در اختیار قرار می‌دهد. هزینه راه‌اندازی در جاهای ثابت نیز به دلیل تعداد زیاد بالاست.

وضعیت پیشنهادی :

پیشنهاد میگردد به جای نصب سنسورهای مختلف محیطی از جمله انواع سنسورهای آلایندگی، شدت نور، دما، رطوبت و ... در مکان ثابت، ترتیبی اتخاذ گردد که این سنسورها بر روی متحرک ها از جمله اتوبوس ها که در اختیار شهرداری است قرار گیرند و از طریق برد هوشمندی که دارای GPS است اطلاعات هر سنسور به همراه مختصات مکانی مربوطه به مرکز در بازه های کوتاه ارسال گردد. به این ترتیب با توجه به حرکت اتوبوس ها در شهر ، گرافی از کل اطلاعات سنسور ها به تفکیک محل آنها به صورت انبوه در دست شهرداری است تا با استفاده از آنها مدیریت شهری را بهبود بخشد

معایب وضعیت پیشنهادی :

همرسانی

دیدگاه ها