برونسپاری تهیه نقشه UTM

1242/01 1401/04/29 پیشنهاد 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 10

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

بسیاری از املاک سطح شهر که دارای سند مالکیت رسمی نیز هستند صرفا ابعاد آنها با سندمالکیت مطابقت دارد و ممکن است دارای زاویه متفاوت بین اضلاع باشند. برای این املاک در زمان صدور پروانه و یا در مواردی به منظور تملک و آزادسازی توسط شهرداری با مغایرت هایی در مساحت کل یا مساحت باقیمانده روبرو هستیم که یا موجب ضرر و زیان شهرداری یا در مواردی ممکن است موجب پایمال شدن حق شهروندان گردد و در مواردی هم ممکن است موجبات پرونده های قضایی بر علیه شهرداری گردد. از آنجاییکه ارزش ملک در شهر بالاست حتی مقادیر اندک مساحت بعضا مبالغ قابل توجهی را شامل میشود که لازمه آن داشتن مساحت دقیق و قابل اعتماد است.

وضعیت پیشنهادی :

پیشنهاد ایده آل برای رفع این مشکل که جای آن در شهرداری یزد خالی است داشتن نقشه UTM از وضع موجود املاک قبل از صدور پروانه ساختمانی یا اقدام برای تملک و آزادسازی املاک است. ازآنجاییکه تعریف چنین روندی در پروسه اداری شهرداری نیازمند وجود نیروی نقشه بردار برای هر منطقه است و از طرفی این امکان وجود ندارد لذا میتوان با برونسپاری این فعالیت برای نقشه برداران آزاد و پرداخت حق الزحمه آنان توسط متقاضی اخذ پروانه میتواند هم در دقت و کیفیت کار شهرداری نقش بسزایی داشته باشد و هم از متضرر شدن شهروندان جلوگیری نماید. همانگونه که ادارت ثبت اسناد به منظور تکمیل بانک کاداستر خود فعالیت تهیه نقشه های UTM خود را بصورت برونسپاری به بخش خصوصی واگذار نموده اند و بدون پرداخت وجه و یا استخدام نیرو عده ای از متخصصین نقشه برداری در حال تکمیل و بروزرسانی بانک کاداستر اداره ثبت هستند شهرداری نیز میتواند با این روند هم در جهت جلوگیری از اشتباهات نقشه ای و هم افزایش کیفیت کار، از این خدمات مهندسی بهره مند گردد. نکته حائز اهمیت در برقراری این روند امکان کندتر شدن پروسه صدور پروانه و وجه حق الزحمه ای است که در شرایط موجود اقتصادی پرداخت آن برای متقاضی خوشایند نیست، لذا با توجه به راه اندازی این روند در نظام مهندسی یزد و اجباری شدن آن بنا به نیاز مهندسین معمار که نیاز به ابعاد دقیق وضع موجود دارند میتوان با رایزنی از اطلاعات اخذ شده توسط نظام مهندسی استفاده نمود. بدین صورت که پس از صدور دستور نقشه یا همان پروانه شهرسازی توسط شهرداری و مراجعه متقاضی به سازمان نظام مهندسی جهت تهیه نقشه و تعیین مهندسین ناظر بهنگام تحویل نقشه ها به شهرداری، نقشه UTM تهیه شده در نظام مهندسی نیز تحویل شود تا در صورت نیاز اصلاحات جزئی انجام و صدور پروانه انجام گردد.

معایب وضعیت پیشنهادی :

ندارد

همرسانی

دیدگاه ها