برگزاری سالانه جشنواره روز شهرداری ها در شهرداری یزد، به مناسبت 14 تیرماه روز شهرداری ها

1200/01 1401/04/06 پیشنهاد

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 9

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

با توجه به طیف گسترده وظایف و خدمات شهرداری ها، از قبیل خدمات کاشت و نگهداری فضای سبز، مدیریت پسماندهای شهری، خدمات ایمنی و آتش نشانی، خدمات عمرانی، آرامستان ها و .... بالتبع تعداد پرسنل شهرداری نیز زیاد و دارای پراکندگی گسترده می باشد. همچنین به واسطه نوع خدمات ذکر شده، یکی از نهادهایی به شدت به صورت مستقیم با زندگی روزمره شهروندان سرو کار دارد، پرسنل و نیروهای شهرداری در امور مختلف هستند. در حال حاضر یکی از مشکلات موجود برای پرسنل شهرداری، تا حدودی کمبود انگیزه می باشد. که این امر گاهی باعث بی توجهی و کم اهمیت شمردن وظیفه شده که این امر می تواند سرمنشأ نارضایتی شهروندان شود که این امر علاوه بر این که با آرمان های سازمانی خدمت رسان مانند شهرداری در تضاد است، می تواند زمینه ساز عدم پرداخت به موقع بهای خدمات از سوی شهروندان گردد.

وضعیت پیشنهادی :

همان گونه که عنوان شد، با توجه به طیف گسترده وظایف و خدمات شهرداری ها، نوع عملکرد پرسنل شهرداری بر زندگی روزمره شهروندان و همچنین آینده شهر، تاثیر به سزایی دارد. حال اگر بتوان از طرق مختلف انگیزه را در پرسنل شهرداری افزایش داد، می توان به بهبود کیفیت خدمات و در نتیجه رضایت شهروندان کمک کرد. از این رو شناسایی و تقدیر از پرسنل نمونه و شاخص می تواند در ایجاد انگیزه بیشتر در پرسنل و در نتیجه ارتقای کیفیت در ارائه خدمات شهرداری و به تبع آن رضایت شهروندان تاثیری مثبت و قابل توجه داشته باشد. و چه مناسبتی بهتر از روز شهرداری ها برای این امر می تواند باشد. پس با یک جشنواره در این روز (14 تیر ماه هر سال)، می توان زمینه افزایش انگیزه پرسنل شهرداری را فراهم کرد. در این روز می توان از حوزه ها و بخش های مختلف، یک کارمند یا کارگر نمونه انتخاب و به نحوی شایسته(طی مراسمی با حضور خانواده پرسنل) از ایشان قدردانی نمود. مثل انتخاب پاکبان نمونه، کارگر خدمات شهری نمونه، آتش نشان نمونه، کارمند نمونه و ....

معایب وضعیت پیشنهادی :

همرسانی

دیدگاه ها