مشارکت کسبه و مودیان جهت وصول عوارض کسب و پیشه

1208/01 1401/04/09 پیشنهاد 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 7

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

با توجه به اینکه در شهرداری یزد اطلاعات کسبه و املاک تجاری به روز نیست و در حال حاضر نزدیک به 34000 پروانه کسب در شهر یزد صادر شده و فعال میباشد و از این تعداد شاید کمتر از 5000 شغل در سیستم شهرداری ثبت شده و در جهت برداشت و ممیزی املاک تجاری سطح شهر بارها شهرداری از طریق شرکتهای خصوصی اقدام نموده ولی متاسفانه موفقیت آمیز نبوده و بهترین راه همکاری با اتاق اصناف ، اتحادیه ها و کسبه میباشد

وضعیت پیشنهادی :

با توجه به نبودن اطلاعات کامل و صحیح کسبه در سیستم جامع شهرداری یزد و وصول عوارض با کندی و عدم رضایت مودیان لذا با عنایت به قانون نظام صنفی ، که اتحادیه ها میتوانند در وصول عوارض کسب و پیشه با شهرداری همکاری نموده و درصدی از مبلغ وصول به آنها پرداخت شود شهرداری میتواند با همکاری اتحادیه و فراخوان سطح شهر با ایجاد طرح های تشویقی تخفیف خود اظهاری و.. مودیان و کسبه را جهت پرداخت عوارض و ارائه مدارک و مستندات و ثبت در سیستم شهرداری به صورت حضوری و یا درگاه اینترنتی ترغیب نماید که این اطلاعات علاوه بر تسهیل وصول عوارض اطلاعات در سیستم جامع شهرداری نیز دقیق و کامل خواهد شد که این اطلاعات بسیار مفید خواهد بود

معایب وضعیت پیشنهادی :

ندارد

همرسانی

دیدگاه ها