استفاده از سیلیکات پتاسیم جهت افزایش مقاومت گیاهان فضای سبز در برایر تنش شوری خشکی ، آفات و بیماریها

1220/01 1401/04/13 پیشنهاد 58 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 8

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

یکی از مشکلات موجود در مناطق گرم و خشک و کویری تابش آفتاب شدید ، نور زیاد و گرمی بیش از حد هوا در فصل رشد است که مجموع این عوامل باعث ایجاد تنش در گیاه ، برگ سوختگی و کاهش عمل فتوسنتز و در نتیجه ضعف می گردد و با تکرار چند سال متوالی و ضعف شدید گیاه از بین می رود

وضعیت پیشنهادی :

با توجه به بیان مشکلات فوق در مناطق کویری استفاده از سیلیکات پتاسیم به کمک فضای سبز می آید چون سیلیس نقش زیادی در فراهم سازی پتاسیم و به تبع آن باعث جلو گیری از برگ سوختگی و بالا بردن مقاومت گیاه در برابر خشکی و افزایش سبزینگی گیاه دارد همچنین سیلیسیوم با افزایش آنزیم های آنتی اکسیدانی ، بافت های گیاهی را در مقابل سمیت نمک حفظ می کند و با افزایش مقدار کلروفیل سطح برگ و فتوسنتز ، رشد و فعالیت گیاه را درشرایط شوری افزایش می دهد و در ادامه باعث کاهش اتلاف آب از طریق کوتیکول می گردد ضمنا سیلیکات پتاسیم به دلیل تقویت دیواره سلولی باعث افزایش مقاومت گیاهان در مقابل هجوم آفاتی چون شته ، کنه ، کرم ساقه خوار و... می گردد

معایب وضعیت پیشنهادی :

اگر به صورت صحیح مصرف شود عیبی نخواهد داشت

همرسانی

دیدگاه ها