تغییر فرایند کسر ساعت اضافه کاری کارمندان شهرداری یزد به دلیل مرخصی بیشتر از هفت روز

1356/01 1401/07/27 پیشنهاد 50 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 3

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 22

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

با سلام؛ همانگونه که مستحضرید در صورتی که جمع مرخصی ساعتی و روزانه کارمندان شهرداری یزد از 7 روز در ماه بیشتر گردد این امر موجب می‌شود به ازای هر روز تقریبا 5 ساعت و نیم از اضافه کاری کم شود،علاوه بر این اگر بین روزهایی که مرخصی روزانه میگیریم تعطیلی رسمی یا جمعه باشد این روز تعطیل هم جزء مرخصی محسوب میشود، با توجه به پایین بودن احکام حقوقی کارکنان، اضافه کاری نقش ترمیمی برای حقوق دارد

وضعیت پیشنهادی :

لذا با توجه به اینکه اگر کارمندی در سال یکدفعه بخواهد مسافرت برود و مشمول مرخصی بیشتر از هفت روز بشود در ماهی که از مسافرت بر میگردد با کاهش حقوق چشمگیری (40 ساعت اضافه کاری ) مواجه خواهد شدلذا پیشنهاد می‌شود اگر در بین روزهای مرخصی روزانه، تعطیلی رسمی یا جمعه بود این روز تعطیل در مرخصی کارمند محاسبه بشود اما در محدودیت 7 روز برای محاسبه و کم کردن اضافه کاری در نظر گرفته نشود برای مثال اگر کارمندی از ابندای روز یکشنبه تا پایان شنبه هفته بعد مرخصی روزانه بگیرد 7 روز مرخصی روزانه برای او محسوب میشود (با احتساب روز جمعه) و تقریبا 40 ساعت از اضافه کاری وی کم میگردد لذا پیشنهاد میشود روز جمعه در محاسبه 7 روز برای کم کردن اضافه کاری در نظر گرفته نشود تا با این پیشنهاد فقط روزهای که کارمند سر کارنبوده برای محدودیت 7 روز شمارش شوندو دیگر روزهای تعطیل نقشی در کم شدن اضافه کاری کارمندان نداشته باشند لذا در مثال فوق با در نظر نگرفتن روز جمعه کارمند مد نظر 6 روز کاری در محل کار نبوده و نباید مشمول جریمه کسر اضافه کار گردد لذا در ایامی مانند ماه محرم یا عید فطر که دو روز تعطیل رسمی داریم و اگر کارمند نتواند دقیقا روز بعد از تعطیلی به محل کار مراجعه کند در حالت فعلی مشمول جریمه کسر اضافه کار میگردد ولی با این پیشنهاد حداقل روز های تعطیل نقشی در جریمه کسر حقوق نخواهد داشت.

معایب وضعیت پیشنهادی :

همرسانی

دیدگاه ها