سامانه رضایت سنجی شهروندان یا متقاضیان از شهرداری و سازمانهای وابسته

1335/01 1401/07/14 پیشنهاد 50 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 1

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

یکی از هدفهای اصلی ادارات مخصوصا شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با توجه به اینکه یک ارگان خدماتی هستند جلب رضایت حداکثری ارباب رجوع می باشد و عواملی همچون دقت و صحت و سرعت در انجام کار ارباب رجوع، نحوه رفتار و برخورد با متقاضیان و اطلاع رسانی مناسب می تواند موجب رضایتمندی مردم شود. هم اکنون بعضا مشاهده می گردد که بنا به دلایل مختلفی از قبیل 1- پرداختن به امور شخصی و گفتگو های بی مورد توسط پرسنل 2- عدم رعایت ادب در ارائه خدمت 3- عدم رعایت عدالت و نوبت در ارائه خدمت 4- عدم تسلط به قوانین و امور محوله و ندادن توضیحات کافی به ارباب رجوع که باعث سردرگمی می شود بصورت قابل قبولی از سوی بعضی کارکنان شهرداری و سازمانها تحقق پیدا نمی کند که می تواند امتیاز منفی برای شهرداری از دیدگاه بیرون از سازمان باشد.

وضعیت پیشنهادی :

امروزه اندازه گیری رضایتمندی شهروندان در سازمانها و ادارات اهمیت زیادی پیدا کرده است و چون الان عصر ، عصر شبکه های اجتماعی است شهروندان ناراضی بیش از پیش برای ارائه نظراتشان قدرت پیدا کرده اند پیشنهاد می گردد سامانه ای طراحی و پیاده سازی گردد مبنی بر رضایت سنجی و نظرسنجی شهروندان در مراجعه به شهرداری و سازمانهای وابسته که از جدیدترین روش های مشتری مداری با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان و به دنبال آن افزایش سطح بهره وری و در نتیجه افزایش سطح خدمات بهتر و بیشتر شهرداری منجرشود.این سامانه می تواند به شکل یک دستگاه کوچک روی میز هر پرسنل یا به شکل یک کنسول (کلیدی یا لمسی یا دیجیتالی) در آن اداره یا واحد قرار گیرد و نحوه خدمات و رفتار کارکنان با ارباب رجوع یا متقاضیان مورد تحلیل و آنالیز قرار گیرد.این سامانه می تواند طوری طراحی گردد که قابلیت 1- ارزیابی نیروی انسانی 2- نظرسنجی چندسوالی با امکان طرح چند سوال متعدد بصورت همزمان مثل 1- نظر خود را نسبت به برخورد پرسنل اعلام فرمایید.2- نظر خود را نسبت به فرآیند اداری اعلام فرمایید و ...قابلیت سوم دریافت انتقادات و پیشنهادها بر روی سخت افزار دستگاه

معایب وضعیت پیشنهادی :

همرسانی

دیدگاه ها