برگزاری دوره آموزشی خاص شهروندان هرمنطقه با موضوعیت آگاهی درمورد نحوه خرید زمین وساختمان ، توسط مناطق شهرداری

148//97 1397/09/27 پیشنهاد

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 0

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

اکثر شهروندان یزدی ، تمایل بسیار زیادی برای خرید ملک جهت سرمایه گذاری ویا شروع زندگی مشترک، وازدواج رامنوط به داشتن ملک می دانند ومعمولا خود راسا بدون داشتن آگاهی کافی واستعلام از شهرداری واداره ثبت ومسکن اقدام به خرید وساخت وساز بدون مجوز می کنند وهر منطقه ومحدوده ضوابط خاص خود رادارد وآکثر مراجعه کنندگان عدم آگاهی را علت تخلف خود می دانند

وضعیت پیشنهادی :

برگزاری اموزش های مجازی ویزه شهروندان هرمنطقه برگزاری دوره اموزشی توسط مناطق شهرداری در مساجد وپایگاههای مقاومت بسیج برگزاری مسابقات درون محله ای با محوریت موضوع اهدا دفترچه های اموزش شهروندی خاص این موضوع

معایب وضعیت پیشنهادی :

همرسانی

دیدگاه ها