استفاده از آب فاضلاب تصفیه شده جهت تولید گل و نهال در گلخانه شهرداری

219//98 1398/05/27 پیشنهاد 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 0

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر یزد و میزان بارندگی بسیار کم و همچنین تبخیر و تعرق بالا، باعث شده که منابع آبی شهر در محدودیت زیادی قرار گیرد و سالانه شاهد افت زیاد آب و سطح سفره های زیر زمینی هستیم. با این وجود فضای سبز و تولید گل های فصلی و نهال نیز آب زیادی را مصرف می کند و در برخی موارد امکان کاشت با آب خام به دلیل شوری بالا نیست و نیاز به اختلاط با آب شهری دارد. بنابراین ادامه این روند باعث بروز خطرات زیست محیطی و تحدید کمبود منابع آبی حاصل شود.

وضعیت پیشنهادی :

در این راستا باید به دنبال منابع آب جدید و به خصوص آب های نامتعارف بود. آب فاضلاب تصفیه شده یک فرصت عالی به حساب می آید که طبق نتایج تحقیقات و آزمایشات موجود بیانگر مقادیر بالای عناصر غذایی است و می تواند شرایط بهتری برای رشد گیاهان در مقابل آب تمیز ایجاد نماید. بنابراین پیشنهاد می شود جهت تولید گل و نهال از این آب استفاده شود و ضمن اینکه مصرف آب تمیز کاهش می یابد، باعث می شود نیاز به مصرف کود نیز به طور کامل برطرف گردد. با توجه به اینکه بلوار تشریفات در حال حاضر با تانکر آبیاری می شود و همچنین شهرداری بواسطه تفاهمی که با راه آهن جهت کاشت نهال در حریم ریل قطار دارد و شروع نهال کاری در مجاورت بلوار تشریفات می باشد، انتقال پساب به بلوار تشریفات سپس ریل قطار و نهایتا به گلخانه شهرداری منتهی گردد.

معایب وضعیت پیشنهادی :

همرسانی

دیدگاه ها