کاشت گیاه مورد وختمی درختی وگل فصلی لاله عباسی در فضاهای سبز شهری

369//98 1398/10/26 پیشنهاد 55 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

با توجه به کمبود آب در سطح شهرونظر به اینکه در سالیان اخیر از گونه های متنوع در فضای سبز شهری استفاده شده ونیاز آبی مختلف با هم دارند کنترل مقدار مصرف آب هر گونه با دشواری صورت می پذیرد که دربعضی موارد درصد مصرف را افزایش میدهد.

وضعیت پیشنهادی :

پیشنهاد می گردد بدلایل بومی بودن وکم آبخواه بودن انواع گونه معرفی شده که هم شرایط تولید وتکثیر آن با توجه به اقلیم شهر با ریسک کمتری مواجه می باشد وشرایط پایداری آنها در این محیط مطلوب بوده وهم بدلیل بومی بودن در شرایط کمبود آب سازگاری دارند در فضاهای سبز شهر وهم در منازل وجاهای دیگر قابلیت کاشت رادارا می باشد.

معایب وضعیت پیشنهادی :

هر دو گیاه نهال معرفی شده کمی دیر رشد می باشند.

همرسانی

دیدگاه ها