نظرسنجی در مورد پروژه های انجام شده شهرداری بر بستر نقشه

440//98 1398/12/04 پیشنهاد 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 0

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

درحال حاضر نظرسنجی مشخصی در رابطه با پروژه اجرا شده از مردم به عمل نمی آید و نمیتوان بررسی نمود که پروژه اجرا شده چقدر برای مردم مهم بوده است

وضعیت پیشنهادی :

باتوجه به راه اندازی نرم افزار رهسا و ایجاد فضای مدیریت پروژه بر بستر نقشه در این سامانه، پیشنهاد می گردد که پس از اتمام پروژه به مدت ده روز با اطلاع رسانی از مردم نظرسنجی به عمل آید

معایب وضعیت پیشنهادی :

همرسانی

دیدگاه ها