سامانه مدیرت و نظارت بر تضمینات

730//00 1400/02/02 پیشنهاد 80 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

بسمه تعالی با توجه به اینکه تعداد تضمینات و اوراق بهادار و انواع آن در شهرداری بسیار بالا بوده و همچنین برخی از این موارد دارای شرایط خاص میباشند و نظر به اینکه این تضمینات و اوراق بصورت مرتب میبایست کنترل گردیده و اقدامات قانونی در راستای معتبر بودن آنها(تمدید/تعویض) صورت گیرد و یکی از مشکلات نیز موضوع نحوه ثبت و بایگانی این اوراق میباشد، در برخی موارد این موارد کنترل و رعایت نمی گردد که علاوه بر خسارت های مالی به مجموعه شهرداری، مشکلات قانونی نیز برای مدیران مجموعه به وجود خواهد آورد.

وضعیت پیشنهادی :

- تهیه سامانه ای برای ثبت و اسکن و بایگانی مکانیزه این اوراق بصورت تجمیعی و امکان ارتباط و صدور سند مکانیزه حسابداری مربوطه

معایب وضعیت پیشنهادی :

همرسانی

دیدگاه ها