ساعت آموزشی با استفاده از کلیپ صوتی و تصویری در ساعات کاری به طور روزانه

932/00 1400/10/03 پیشنهاد 50 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

در بررسی ساختار آموزشی شهرداری مشخص شده که دوره های آموزشی برگزار شده بیشتر برای گرفتن امتیاز یا پرکردن حداقل ساعت آموزشی برای ارزشیابی و ارتقاء شغلی می باشد و تقریبا اکثردوره های آموزشی برای بالابردن سطح دانش و اطلاعات و کارا یی پرسنل نیست. که این نیز به دلیل مشغله فکری و کاری پرسنل، عدم وقت کافی و همچنین جزوات طولانی و بی هدف آموزشی می باشد برای مثال برخی از پرسنل شهرداری حداقل های کار با رایانه را بلد نیستن

وضعیت پیشنهادی :

پیشنهاد می گردد زمان آموزش مانند زمان ورزش هر روز صبح یا یک درمیان با انتخاب خود پرنسل در محل کار( از آموزش های یک دقیقه ای تا چند دقیقه ای) در نظر گرفته شود، برای استقبال بیشتر همکاران می توان انجمن آموزش را تشکیل داد و با ساخت کلیپ های صوتی یا تصویری بدین صورت که اول مشکل را طرح (به طور مثال چگونه میزکارخود را از نامه ها زیاد خالی کنیم) سپس راهکار ارائه دهد. کلیپ های ساخته شده در انجمن به رای گذاشته شود و بهترین ها انتخاب شود و برای پرسنل ارسال گردد و با هدیه ای از سازندگان برتر تقدیر شود ضمن این که پرسنل شهرداری در انجمن آموزش می توانند موارد مورد نیاز آموزشی خود (مثلا یک آتش نشان با برخورد با درب برقی برای ورود به محل آتش گرفته چه راهکاری داشته باشد) را درخواست نماید، سپس کلیپ مورد نظر ایشان تهیه گردد

معایب وضعیت پیشنهادی :

عدم استقبال پرسنل به علت دلایل مشغله کاری

همرسانی

دیدگاه ها