ساخت کمدهایی با بدنه مشبک (فنس فلزی )

942/00 1400/10/15 پیشنهاد 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 8

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

قرار گرفتن تجهیزات حفاظت فردی که در حین عملیات با انواع الودگیهای ناشی ازمحیط و حریق در تماس است و عمدتا بدلیل استفاده از اب در اطفا خیس میباشندداخل کمدهای فلزی داخل ایستگاه به مدت 48 ساعت که امکان تهویه هوای تمیز به داخل انها نیست و امکان اسیب دیدن بافت تجهیزات به دلیل خیس بودن و گرفتن بوی نا مناسب برای استفاده مجدد در شیفت بعدی را دارد

وضعیت پیشنهادی :

ساخت کمدهایی با دیواره مشبکی شکل (فنسی)

معایب وضعیت پیشنهادی :

بودن کمد های فعلی که باید در صورت اجرای پیشنهاد با توجه به نیاز در سازمانهای تابعه شهرداری مورد استفاده قرار بگیرد

همرسانی

دیدگاه ها