استفاده از فناوری نانو در تابلوهای شهرداری

954/00 1400/10/23 پیشنهاد 50 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

طول عمر کم و جنس نامرغوب مواد موجود در تابلوهای شهری و نیاز به تعویض تابلوها در بازه زمانی کوتاه و افزایش هزینه های نگهداری

وضعیت پیشنهادی :

با توجه به عمرکم و جنس نامرغوب مواداستفاده شده در تهیه تابلو معابر پیشنهاد می گردد از تابلوهای جنس نانو که در برابر آفتاب و بارندگی مقاوم می باشد و طول عمر چندیدن برابر نسبت به مواد مصرفی فعلی می باشد استفاده گردد

معایب وضعیت پیشنهادی :

-

همرسانی

دیدگاه ها